Email
Telefon
Telefon (kućni)
Broj sobe
damir.kalpic@fer.hr
+385 1 6129 923
423
D-370 ( Karta )
vcard foaf profile

Prof. dr. sc. Damir Kalpić, dipl. ing.

Vanjski suradnik

Životopis

Prof. Dr. Damir Kalpić je umirovljeni redoviti profesor računarstva u trajnom zvanju na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu elektrotehnike i računarstva. Zadnje je predavao Algoritme i strukture podataka na preddiplomskom studiju te Operacijska istraživanja na diplomskom i poslijediplomskom studiju. Bio je mentor studentima na seminarima, projektima, završnim i diplomskim radovima te doktoratima. Diplomirao je i doktorirao na istome fakultetu. Glavni profesionalni interes mu je bio u primjenama operacijskih istraživanja u informacijskim sustavima, ali i u drugim aplikacijama koje uključuju čovjeka kao krajnjeg korisnika, uključujući i e-učenje. Može fluentno komunicirati na engleskome, njemačkome, talijanskome i španjolskom, a sporazumijevati se na francuskom i portugalskom.


Naobrazba

22.06.1982. Doktor računarstva 
25.06.1974. Magistar elektronike  18.12.1970. Dipl.ing. elektrotehnike, smjer elektronika-automatika

Interesi

Operacijska istraživanja

Informacijski sustavi

Proučavanja i obrada prirodnih jezika

Putovanja

Zaposlenja

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva (1971. - 2018.)

Druge funkcije

Predsjednik Upravnog vijeća Tehničkog veleučilišta Zagreb (2014. – 2018.) Predsjednik Upravnog vijeća SRCA (2014. 2016.) Član Nacionalnog vijeća za elektroničko poslovanje (2010. - 2014. )Predstojnik Zavoda za primijenjeno računarstvo (2005. - 2010.)Prodekan za znanost FER-a (2000.-2002.) Predsjednik Međunarodnog programskog odbora konferencija Information Technology Interfaces (1994.-2001.) Potpredsjednik matične komisije za informacijske znanosti (1997.-1999.) Pomoćnik dekana Elektrotehničkog fakulteta u Zagrebu, (1990-1992.) Predsjednik Izvršnog odbora Elektrotehničkog fakulteta u Zagrebu, (1988-1990.)

Članstva

Hrvatsko društvo operacijskih istraživačaOperational Research Society, UK (bivši) IEEE (bivši)
ACM (bivši)
Hrvatska akademija tehničkih znanosti (član emeritus)
IRMA (bivši)

Nagrade

Zlatna medalja "Josip Lončar", FER, 2003.
Medalja Personalne uprave Ministarstva obrane Republike Hrvatske, 1996.

Projekti

 

·         Optimiranje i upravljanje rizicima u informacijskim sustavima, MZOŠ, 2006. - 2013.

·         Zajednički kolegiji iz programskog inženjerstva, DAAD & Humboldt Universität zu Berlin, 2003. -

·         Norme e-Poslovanja, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, 2008. - 2009.

·         Strategija informatizacije, Croatia osiguranje, 2006. - 2008.

·         Poslovna inteligencija u bankarstvu, Privredna banka Zagreb, 2005. - 2008.

·         Revizija informacijskog sustava, Hrvatske vode, 2006. - 2007.

·         Vještačenje sustava naplate cestarina, Hrvatske autoceste, 2006.

·         Evaluacija novih razvojnih alata informacijskog sustava, HZZO, 2006.

·         Recenzija strategije informatizacije, Republika BiH

·         Programsko pomagalo za izradu i održavanje visokoškolskih nastavnih programa; Informatički projekt, MZOŠ, 2005.

·         Strategija razvoja informacijskog sustava Hrvatskih šuma d.o.o., 2005.

·         Analiza i izvješće o stanju projekata nabave informatizacije zdravstva Republike Hrvatske, 2004.

·         Izrada plana i programa studija računarstva na Tehničkom veleučilištu  Zagreb, 2004.

·         Izrada plana i programa studija “Primijenjeno računarstvo” za Sveučilište u Dubrovniku, 2004.

·         Projekt informatizacije i internetizacije Uprave inspekcijskih poslova  Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja, Zagreb, prosinca 2002.

·         Studija informatizacije KBC Zagreb, Verzija 1.2, Zagreb, veljače 2002.

·         Izrada natječajne dokumentacije za izbor strateškog partnera za razvoj cjelovitog informacijskog sustava MO i OS RH, 1999.

·         Brza dijagnostika razloga neuspjeha projekta IISCO

·         Vrednovanje unaprjeđenja rada HZZO temeljem informatizacije, 1999.

·         Projekt izrade cjelovitog informacijskog sustava MORH, 1997.-1999.

·         Pripremne aktivnosti informatizacije HŽ, 1998.-1999.

·         Informatizacija Personalne uprave Ministarstva obrane RH, 1995.-1997.

·         Informatizacija planiranja proizvodnje za tvornicu AD Plastik, Solin, 1991.-1994.

·         Automatsko kodiranje podataka za popis stanovništva 1991. godine u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini

·         Informatizacija studentske službe za ETF, Zagreb, 1991.-1995.

·         Optimiranje transporta naftnih derivata za INA-Trgovina, Zagreb

·         Optimiranje problema rezanja za tvornicu "Kordun", Karlovac

·         Informatizacija poslovanja IKRO "Mladost", Zagreb

·         Izrada programskog sustava za linearno i višekriterijsko programiranje i interaktivnu analizu osjetljivosti za Institut za elektroprivredu, Zagreb

·         Planiranje proizvodnje linearnim programiranjem za RMK Zenica

 

 

Radovi

(preuzeto s bib.irb.hr)