Email
Telefon
Telefon (kućni)
Broj sobe
vcard foaf profile

Izv. prof. dr. sc. Davor Filipović

Vanjski suradnik

Radovi

(preuzeto s bib.irb.hr)