Email
Telefon
Telefon (kućni)
Broj sobe
vcard foaf profile

Agneza Šandić, mag. ing.

Asistent

Radovi

(preuzeto s bib.irb.hr)

Mentorstva

(preuzeto s bib.irb.hr)