• Naslovna
  • Bivši istaknuti djelatnici
  • Alfred Žepić
Zaposlen
1963 - 2000
vcard foaf profile

Dr. sc. Alfred Žepić

Životopis

U Zagrebu diplomirao na Matematičkom odjelu Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta 1954., a doktorirao na Elektrotehničkom fakultetu 1982. Na tom je fakultetu bio zaposlen od 1963; isprva predavao Nacrtnu geometriju, a od 1967. kolegije Elektronička računala I, Tehniku programiranja i Osnove operacijskih istraživanja koje je tada uveo u nastavu; kao jedan od pionira računalstva, bio je osnivač i dugogodišnji voditelj grupe Računarska znanost pri Zavodu za primijenjenu matematiku te predstojnik toga zavoda (1978–82., 1984–88. i 1994–96). Autor je sedamdesetak znanstvenih i stručnih radova, jedne knjige i triju skripata iz područja računarstva, programiranja i operacijskih istraživanja. (izvor: Hrvatska enciklopedija)

Radovi

Mentorstva